Despre Noi

Asociația Culturală „Arta Sonoră” are ca scop realizarea unei vaste activități în domeniul muzical în vederea dezvoltării educaționale și profesionale a elevilor și studenților prin:

 • Promovarea valorilor culturale, arta, muzica, tradiții și acțiunile culturale și spirituale românești la nivel național și internațional;
 • Cooperarea cu autoritățile publice și alte asociații și organizații care au scopuri similare;
 • Promovarea colaborării cu organizații și instituții din țară și din străinătate;
 • Organizarea de festivaluri, concerte, recitaluri, conferințe și diferite evenimente culturale;
 • Organizarea concursurilor de muzică și activități asimilate acesteia la nivel național și internațional;
 • Organizarea de concursuri de muzică „masterclass” cu profesori de talie națională și internațional;
 • Organizarea de tabere având ca scop aprofundarea teoretică și practică în domeniul muzical;
 • Organizarea de spectacole, recitaluri și concerte și facilitarea participării membrilor Asociației la acestea;
 • Organizarea și desfășurarea de proiecte și programe de educație muzicală, de cursuri de diverse cercuri de studiu;
 • Înregistrarea festivalurilor, concertelor, recitalurilor și diferitelor evenimente culturale cu ajutorul unui studio de înregistrare;
 • Stimularea prin acordarea de premii, diplome și distincții acelora ce se vor impune prin activități de excepție;
 • Colaborarea cu firme de publicitate în scopul promovării și dezvoltării activității asociației;
 • Accesarea de fonduri prin diferite proiecte în vederea realizării scopului Asociației;
 • Inițierea, sprijinirea și organizarea activităților culturale (cercuri științifice, sesiuni de comunicări științifice, spectacole culturale artistice, concerte, etc.)
 • Încurajarea și desfășurarea acțiunilor de propagandă muzicală, culturală și civică în rândul populației;
 • Dezbaterea tuturor problemelor de interes pentru elevii și studenții în muzică;
 • Desfășurarea de activități editoriale prin intermediul editării de cărți, lucrări științifice, broșuri și alte materiale de popularizare, precum și desfășurarea oricăror altor acțiuni propagandistice, de informare și popularizare;